Dłużnik

Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość, statek lub opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w okręgu którego rzeczy te się znajdują, wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w określonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie przeprowadza wierzyciela w posiadanie.

komornik z Poznania